Utlevelser
Bedrift Privat Om Utlevelser Referanser Forespørsel


Hovedside
  Teambuilding  
Arrangementer
Kick off
Taubane
Klatreaktiviteter
Villmarksopplevelser
Seiling og klatring
Guidede turer
Adkomstteknikk
Julebord
Sidekart
Kontakt oss

Gavekort?


Teambuilding

Utlevelser - "Utendørs opplevelser" gjennomfører teambuilding med naturen som ramme for læring og utvikling.


Tillit
Trygghet
Kommunikasjon
Respekt
Lagarbeide

Teambuilding eller utfordringsarrangement?

Når man planlegger å ta med firmaet/avdelingen/prosjektet på lagbyggende aktiviteter er det viktig å tenke over hva man ønsker. Er det ønskelig med aktiviteter som stimulerer gruppa eller individet? Vi har delt dette opp i:
  • Teambuilding: Under våre teambuilding-arrangementer legger vi opp til utendørs øvelser der diskusjoner, forhandlinger, og spørsmål dukker opp under løsning av oppgavene. Deltagerne må komme frem til en felles plan for løsning av oppgavene. Les mer om vår teambuilding....
  • Utfordringsarrangement: Under våre utfordringsarrangement legger vi til rette for spenstige aktiviteter. Dette er ikke teambuilding, men aktivitetene må i hovedsak løse i fellesskap av gruppen. Les om våre utfordringsarrangementer...

Teambuilding

Læringsglede

Sentralt i våre teambuildings -arrangementer er trygghetfølelsen. Våre veiledere sørger for at det skapes trygget i teamene slik at deltagerne engasjerer seg og læringen blir en glede.

Under øvelsene legger vi opp til diskusjoner, forhandlinger, og spørsmål vil dukke opp. Deltagerne må komme frem til en felles plan for løsning av oppgavene.

Les uttalelser fra kunder ...Øvelsene krever ingen spesiell evne til fysisk mestring.

Gjennom å engasjere deltagerne påminnes de om å utnytte kraften i teamets ulikheter og styrker, og lærer seg å benytte disse egenskapene til teamets fordel.

Naturen som ramme

Vi har et stort utvalg av øvelser med hvor naturen i seg selv gir mange rammer. Oppgavene tilpasses gruppen og dens forutsetninger, og defineres som et oppdrag.Vi diskuterer relevant teori knyttet til de praktiske utendørs teambuilding oppgavene ved å gjennomgå elementer av teamteori, samt prosessene og framgangsmåten som ble brukt under løsning av oppgavene.

For best mulig tilpasning av øvelser og identifisering av behov, jobber vi sammen med oppdragsgiver under planlegningsfasen av arrangementet.

Mål for vår teambuildingVi ønsker å skape minner fra gjennomføringen som dukker opp senere når man trenger dem. Opplevelsene og erfaringene fra teambuildingen overføres til bedriftens arbeidssituasjon. Målet for våre teambuildinsarrangementer er:
  • Noen av spørsmålene som kommer opp under arrangementet får deltagerne svar på, og noen vil være uløste etter teambuildingen.
  • Deltagerne får en større forståelse for hverandres ulikheter og styrker, og de skaper en plattform for respekt og forståelse for hverandre.
  • Sette fokus på samarbeidsprosesser i ei gruppe.
  • Få bedre samhold i gruppa.
  • Lære kollegaer å bli kjent med hverandre på en ny måte og dermed bedre samarbeidsklimaet i prosjektet/avdelingen/bedriften.
  • Dette skal gjøre deltagerne mer effektive på arbeidsplassen.
Les uttalelser fra kunder ...


Teambuilding og personlige utfordringer

Mange av aktørene i event og opplevelsesbransjen har en misforståelse av begrepet teambuilding. Mange tilbyr aktiviteter som byr på personlige utfordringer og kaller det teambuildingsaktiviteter. Et av kriteriene for teambuildingaktiviteter er at de valgte aktivitetene stimulerer gruppa og fokuserer på samarbeide i gruppa. Videre bør det velges aktiviteter under et teambuildingarrangement der alle stiller på lik linje uavhengig av alder, kjønn og fysikk.

Vi har kalt den type aktiviteter og arrangement der personlige utfordringer og opplevelser er i fokus for Utfordringsarrangement. Les om våre utfordringsarrangementer...


Send forespørsel
Gå tilbake til startsiden
Sideoversikt

Tips en venn om denne siden

Kommentar:

Din mottagers E-post:

Ditt navn:

Din e-post:

 
     Utlevelser: tlf 47 64 50 00 , Fax: 98 37 98 00, E-post: post@utlevelser.no